ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมวาล์วน้ำชั้นดาดฟ้า ท่อน้ำประปาชั้น ๑๔ และฝ้าเพดานชั้น ๔,๕,๗ และ ๑๔