ขอเชิญเข้าร่วม อบรม บัญชี...ชี้ช่องรวย วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช