กรมพัฒน์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ชนะเลิศ "รางวัลรัฐบาลดิจิทัล"

กรมพัฒน์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ชนะเลิศ "รางวัลรัฐบาลดิจิทัล"
ภายในงาน "Digital Government Award 2019"
 
                                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอกย้ำ!! ความเป็นสุดยอดแห่งการบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล ขึ้นรับ "รางวัลชนะเลิศ" รางวัลรัฐบาลดิจิทัล และรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ด้วยคะแนนสูงสุด จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ภายในงาน "Digital Government Award 2019" การันตีถึงความทันสมัย พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่
                                            นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบ "รางวัลชนะเลิศ" รางวัลรัฐบาลดิจิทัล และ รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ด้วยคะแนนสูงสุด ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในงาน "Digital Government Award 2019" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้ง ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ"
 
                                        "สพร.ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง - ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานดีเด่นฯ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลรัฐบาลดิจิทัล มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรมได้รับโล่รางวัล จำนวน 10 รางวัล และ ประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล 2) รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ มีหน่วยงานภาครัฐได้รับรางวัล จำนวน 60 รางวัล ทั้งนี้ มีภาครัฐเพียง 8 หน่วยงานเท่านั้นจากทั่วประเทศที่ได้รับทั้ง 2 รางวัลในคราวเดียวกัน โดย "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" เป็น 1 ใน 8 หน่วยงานที่ได้รับทั้ง 2 รางวัลพร้อมกัน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยคะแนนสูงสุดอีกด้วย"
 
                                        "รางวัลที่ได้รับเป็นการการันตีถึงความมุ่งมั่นของกรมฯ ในการยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนผ่านระบบดิจิทัล เป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีการนำ Big Data เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
*******************************************************
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                 ฉบับที่ 19 / วันที่ 31 ตุลาคม 2562