ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่ E-MAIL : dbd2543@gmail.com