ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา จับทิศทางโลกการค้าออนไลน์ ผู้บริโภคต้องการอะไรในในปี 2020