วีรศักดิ์! ลงพื้นที่สุพรรณ ยันเมืองกาญจน์ จับเข่าคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เพื่อรับฟังปัญหาก่อนนำมาแก้ไข-ปรับใช้ และพัฒนาให้ตรงจุด

วีรศักดิ์! ลงพื้นที่สุพรรณ ยันเมืองกาญจน์ จับเข่าคุยกับพ่อค้าแม่ขาย
เพื่อรับฟังปัญหาก่อนนำมาแก้ไข-ปรับใช้ และพัฒนาให้ตรงจุด
 
                                            'วีรศักดิ์' รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยึดนโยบายใกล้ชิดประชาชน เน้นเข้าถึงทุกพื้นที่ ยินดีรับใช้ ล่าสุดพุ่งไปศรีประจันต์ สุพรรณบุรีเพื่อพบปะผู้ประกอบการร้านค้าส่ง-ค้าปลีก เพื่อดูความพร้อมของร้านค้าก่อนพัฒนาเป็น "สมาร์ท โชวห่วย" โดยย้ำว่าภาครัฐต้องเข้าถึง-พึ่งได้-เข้าใจในทุกรายละเอียดและมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม ส่วนร้านค้าและผู้ประกอบการก็ต้องพร้อมเปิดอกพูดคุยบอกเล่าปัญหา-อุปสรรคให้ชัดเจน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข-ปรับใช้ และพัฒนาให้ตรงจุด
 
                                              นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการพบปะผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีก และลงพื้นที่ดูความพร้อมร้านค้าเพื่อพัฒนาเป็น "สมาร์ท โชวห่วย" ใน อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ว่า ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ได้ลงพื้นที่มาพบปะผู้ประกอบการร้านค้าส่ง- ค้าปลีก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปที่โคราช และนครสวรรค์เมื่อเดือนสิงหาคม และตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนตัวมองว่าธุรกิจโชวห่วยเป็นธุรกิจพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เกิดการหมุนเวียน เกิดการจ้างงานในชุมชน ดังนั้น การพบปะเพื่อรับฟังปัญหา-อุปสรรคจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและผลักดันให้ร้านค้าโชวห่วยไทยเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง มั่นใจว่าการที่ภาครัฐให้ความสำคัญและสนใจผู้ประกอบการรายธุรกิจลึกลงไปถึงรายละเอียดปลีกย่อย-รับฟังความคิดเห็นจะทำให้เข้าใจ-เข้าถึงความต้องการของภาคธุรกิจที่แท้จริง นำมาซึ่งแนวทางการแก้ไขและต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ สามารถหามาตรการสนับสนุนได้อย่างถูกต้อง ส่งผลดีทั้งต่อผู้ประกอบการ ประชาชน ภาครัฐ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
 
                                          "ร้านส่ง-ค้าปลีกที่ได้มาตรวจเยี่ยมในวันนี้ คือ ร้านสมิงบ้านไร่ ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ เป็นร้านขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคที่เป็นกิจการของคนไทย 100% และเป็นร้านค้าที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีเครือข่ายที่เป็นร้านค้าปลีกและร้านโชวห่วยในจังหวัดกว่า 150 ร้านค้า จากการพูดคุยพบว่ามีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาเป็น "สมาร์ทโชวห่วย" จากข้อมูลที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทำการสำรวจพบว่า ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีร้านค้าโชวห่วยอยู่จำนวน 46 ร้าน สมัครเข้าร่วมพัฒนาเป็น "สมาร์ทโชวห่วย" แล้ว 28 ร้าน ส่วนอีก 3 จังหวัดใกล้เคียง คือ นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี มีจำนวนร้านค้าโชวห่วย ดังนี้ จังหวัดนครปฐมมีร้านค้าโชวห่วยจำนวน 108 ร้าน สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 50 ร้าน จังหวัดราชบุรีมีอยู่ 106 ร้าน สมัครแล้ว 53 ร้าน และจังหวัดกาญจนบุรีมี 117 ร้าน สมัครแล้ว 31 ร้าน ซึ่งร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมต่างพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างเห็นได้ชัด โดยแต่ละจังหวัดมีความตื่นตัวและมีกระแสตอบรับที่ดีมาก ซึ่งหลังจากนี้จะได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับหน้าที่ไปดำเนินการปรับโฉมร้านค้าเหล่านี้ให้เป็น "สมาร์ทโชวห่วย" อย่างเต็มรูปแบบ ในเร็วๆ นี้"
 
                                           นอกจากนี้ รมช.พณ. ยังได้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลประกอบการของร้านอาหารชายน้ำซึ่งเป็น 1 ใน 7 ร้านอาหารของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ผ่านการประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานร้าน OTOP Select ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ สุดท้ายได้ไปพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่" (Young Digital Warrior) โดยหลังจากที่ได้รับฟังและพูดคุยถึงปัญหา-อุปสรรคของผู้ประกอบการทั้งหมดแล้ว ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งสรุปปัญหา-อุปสรรค พร้อมจัดทำแผนในการพัฒนาร้านค้าในแต่ละพื้นที่อย่างครบวงจร โดยให้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ธุรกิจในท้องถิ่นสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
 
#วีรศักดิ์ดูแล
#WeerasakTakeCare
******************************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                            ฉบับที่ 26 / วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562