โปรดอ่าน จ.นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา