จดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ตะเภาโบล์ (35 โบล์) กลับคืนเข้าสู่ทะเบียน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562