สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562