พาณิชย์ โชว์ความสำเร็จ นำสินค้าชุมชนไทยขายบนแพลตฟอร์ม Shopee

พาณิชย์ โชว์ความสำเร็จ นำสินค้าชุมชนไทยขายบนแพลตฟอร์ม Shopee พร้อมอัพเลเวลให้เป็นนักค้าออนไลน์มืออาชีพ ดันยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกว่า 158% 
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดันสินค้าชุมชนไทยขายบนแพลตฟอร์ม Shopee สำเร็จ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจนมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 158 ในทุกหมวดสินค้า พร้อมทั้งเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่การเป็นนักค้าออนไลน์มืออาชีพ
 
          นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึง ผลการดำเนินงานภายหลังการลงนามความร่วมมือการส่งเสริมสินค้าชุมชนไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดอี-คอมเมิร์ซกับ Shopee ว่า กรมฯ และ Shopee ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ ภายใต้แคมเปญ "ของดีออนไลน์ by DBD" และ Shopee Bootcamp โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 200 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าชุมชนและอาหาร ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการจัดกิจกรรมมียอดคำสั่งซื้อเติบโตในทุกหมวดสินค้า ดังนี้ หมวดสินค้า IT, Gadgets มียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 264 หมวดสินค้าแม่และเด็กมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 217 หมวดสินค้าอาหารมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 174 หมวดสินค้าบ้านและของแต่งบ้านมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 129 หมวดสินค้าแฟชั่นมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 91 และหมวดสินค้าสุขภาพและความงามมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 โดยอัตราเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของทุกหมวดสินค้าคิดเป็นร้อยละ 158 ซึ่งมีมูลค่ายอดขายรวมกว่า 12 ล้านบาท 
 
         การดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจชุมชนของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ รวมถึงเป็นการขยายช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าทางการค้า และผลักดันให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และพร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัลอย่างแข็งแกร่ง

         นอกจากนี้ กรมฯ และ Shopee ยังได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ โดย Shopee จะให้การสนับสนุนเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างรากฐานการทำธุรกิจออนไลน์ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ ในปี 2563 กระทรวงพาณิชย์และ Shopee จะมีการจัดกิจกรรมและแคมเปญอีกมากมาย อาทิ โค้ดส่วนลดสินค้าชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน โดยสามารถติดตามและอัพเดทข่าวได้ที่ Shopee Blog : https://shopee.co.th/blog และ
http://www.dbd.go.th/ 
 

            ภาพรวมของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยปี 2561 มีอัตราเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.04 คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.1 ล้านล้านบาท เป็นผลมาจากพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของคนไทย โดยร้อยละ 90 เป็นการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือและชำระค่าสินค้าผ่านโมบายแอพและอินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง นับเป็นจุดเปลี่ยนของการทำธุรกิจในปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุคดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค

         สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 และ http://www.dbd.go.th/ 
  
                                            *************************************
 

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                        ฉบับที่ 37 / วันที่ 13 ธันวาคม 2562