ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร A-list Business 2020 : "ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ"