รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ประเทศไทย)ประจำปี 2563 สมัครได้แล้ววันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563