ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (นอมินี) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓