ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding