ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)