ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกการค้นหาคู่ค้า และเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)