ราคากลางและการคำนณราคากลาง จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาาต่อเนื่อง จำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง