ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล ประจำปี 2563 (Thai Franchise Towards Global)