ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงชุดรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy TFRS ๙) รองรับระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)