ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย.63)