ประกวดราคาจ้างการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2020