พาณิชย์' สนับสนุนเอสเอ็มอีขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมช่วยปิดจุดอ่อนด้านคลังสินค้าและระบบขนส่ง

พาณิชย์ สนับสนุนเอสเอ็มอีขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
พร้อมช่วยปิดจุดอ่อนด้านคลังสินค้าและระบบขนส่ง ...ใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ
หลังพบ...ช่วงโควิด-19 ระบาด ยอดขายทางออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ระบบบริหารสินค้า
และโลจิสติกส์ยังมีปัญหา หวั่น!! ลูกค้าหนีหาย
 
          กระทรวงพาณิชย์ เดินเครื่องปิดจุดอ่อนด้านคลังสินค้าและระบบขนส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหา/สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการธุรกิจ หลังพบ...ช่วงโควิด-19 ระบาด ยอดขายทางออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ระบบบริหารสินค้าและโลจิสติกส์ยังมีปัญหา สินค้าขาดสต็อก ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้า สินค้าชำรุดเสียหายระหว่างขนส่ง ฯลฯ หากปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่แก้ไข หวั่น!! สูญเสียโอกาสทางการขาย และลูกค้าหนีหาย
 
          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ยอดขายทางออนไลน์ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตแบบก้าวกระโดด ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น แต่อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คือ ขาดการวางแผนบริหารจัดการสินค้าและการขนส่ง (โลจิสติกส์) ที่ดี เช่น สินค้าขาดสต็อก สินค้าชำรุดระหว่างขนส่ง ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้า ฯลฯ ยิ่งคำสั่งซื้อมีมากขึ้นเท่าไร การสะสมของปัญหาที่เกิดขึ้นก็มากขึ้นตามไปด้วย จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจทำให้สูญเสียโอกาสทางการขาย และสูญเสียลูกค้าในอนาคต
 
          จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งปิดจุดอ่อนระบบบริหารจัดการสินค้าและโลจิสติกส์แก่เอสเอ็มอี พร้อมสร้างจุดแข็งโดยการนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการธุรกิจและขยายฐานพันธมิตรทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจในระยะยาว ล่าสุด กรมฯ เตรียมเปิดเวทีเชื่อมเอสเอ็มอี และ สตาร์ทอัพ ต่อยอดธุรกิจร่วมกัน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เน้นใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ปิดจุดอ่อน-เพิ่มจุดแข็งให้เอสเอ็มอีของไทย ภายใต้กิจกรรม "เชื่อมโยงเครือข่ายสตาร์ทอัพกับเอสเอ็มอี ด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์" หรือ DBD Service X Logistics Startup
 
          รมช.พณ.กล่าวต่อว่า หัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรมฯ คือ การเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี และ สตาร์ทอัพของไทยได้ทำความรู้จัก เชื่อมต่อ และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน โดยใช้จุดแข็งของ เอสเอ็มอี และ สตาร์ทอัพมาเกื้อหนุน ส่งเสริม และเติมเต็มซึ่งกันและกัน เช่น นำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ที่กลุ่มสตาร์ทอัพ ได้คิดค้นขึ้นมา ช่วยปิดจุดอ่อน - เพิ่มจุดแข็งแก่เอสเอ็มอี เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่และเติบโตต่อไปได้ด้วยความมั่นคง โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ ด้านบริหารคลังสินค้าและขนส่ง โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) และเทคซอสมีเดีย ร่วมคัดเลือกสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโต 6 บริษัท ได้แก่ 1) มายคราวด์ ฟูลฟิลล์เมนท์ 2) ชิปสเปซ 3) ชิปยัวส์ 4) เอ็นซี กรุ๊ป (เหมียวโลจิสต์) 5) อคิตะ ฟูลฟิลเมนท์ และ 6) สยาม เอาท์เลต ที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
 
            ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับประโยชน์มากมาย สามารถแก้ไขปัญหาและปิดจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง (โลจิสติกส์) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่านการคิดค้นมาเป็นอย่างดีจากสตาร์ทอัพ รวมทั้ง จะได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลดค่าบริการจากกลุ่มโลจิสติกส์ สตาร์ทอัพ นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับทุนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Mini Transformation Voucher จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อีกด้วย
 
        จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบเอสเอ็มอีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ขายสินค้าบนออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Website หรือ ผ่านระบบอี-มาร์เก็ตเพลสต่างๆ โดยสินค้าที่ขายต้องไม่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ทำซ้ำ หรือเป็นของลอกเลียนแบบ และกำลังประสบปัญหาด้านการวางแผนบริหารจัดการสินค้าและการขนส่ง (โลจิสติกส์) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสตาร์ทอัพกับเอสเอ็มอีด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ (DBD Service X Logistics StartUp) เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ มีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัย ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง เชื่อมโยงเครือข่ายบริการโลจิสติกส์และบริหารจัดการคลังสินค้าร่วมกันได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.dbdservicexstartup.com/ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5962 e-mail : dbdxstartup@gmail.com" รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
 
*****************************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองธุรกิจบริการ                   ฉบับที่ 110 / วันที่ 21 พฤษภาคม 2563