พาณิชย์ จับมือ เซ็นทรัล จัดกิจกรรมสร้างโอกาส-ขยายตลาดให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเปิดพื้นที่ให้นำสินค้าคุณภาพดี-ราคาพิเศษมาจำหน่าย

พาณิชย์ จับมือ เซ็นทรัล จัดกิจกรรมสร้างโอกาส-ขยายตลาดให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
เปิดพื้นที่ให้นำสินค้าคุณภาพดี-ราคาพิเศษมาจำหน่าย...โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดทาง...ใครต้องการสร้างอาชีพ-เป็นเจ้าของกิจการ...ธุรกิจแฟรนไชส์พร้อมให้คำปรึกษา
คิกออฟ..เซ็นทรัลฯ แจ้งวัฒนะ 4 - 14 มิถุนายน นี้
 
          รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการระยะ 3 ผู้คนเริ่มกลับมาดำเนินวิถีชีวิตใกล้เคียงปกติมากขึ้น ...ไม่รอช้ากระทรวงพาณิชย์ จับมือ บริษัท​ เซ็นทรัลพัฒนา​ จำกัด​ (มหาชน)​ จัดกิจกรรมสร้างโอกาส-ขยายตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เปิดพื้นที่ลานโปรโมชั่นให้นำสินค้าคุณภาพดี-ราคาพิเศษมาจำหน่าย ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดทาง...ใครต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นเจ้าของกิจการ...ธุรกิจแฟรนไชส์พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก มอบส่วนลดพิเศษ และเป็นพี่เลี้ยง...ดูแลกันไปยาวๆ คิกออฟ จัดงานครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 4 - 14 มิถุนายน นี้ #คนไทยไม่ทิ้งกัน
 
          นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ผ่อนคลายมาตรการระยะ 3 ทั้งกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ/การดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ทำให้ผู้คนเริ่มกลับมาดำเนินวิถีชีวิตใกล้เคียงปกติมากขึ้น และธุรกิจหลายประเภทกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง รวมทั้ง ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนด จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
 
          ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ บริษัท​ เซ็นทรัลพัฒนา​ จำกัด​ (มหาชน)​ จัดกิจกรรมสร้างโอกาส-ขยายตลาดให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดพื้นที่ให้นำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเลทองภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เพียงขอความร่วมมือผู้จำหน่ายสินค้าให้นำสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาพิเศษมาจำหน่ายเท่านั้น เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน/ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง ทำให้ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และประชาชน ต่างได้รับประโยชน์กันทุกฝ่าย ขณะเดียวกัน ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในการขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
 
          นอกจากนี้ กรมฯ ได้นำธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในการส่งเสริมร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นเจ้าของกิจการ โดยธุรกิจแฟรนไชส์จะให้คำปรึกษาเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์โอกาส-ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจของแต่ละบุคคล ในกรณีที่สนใจนำแฟรนไชส์ไปประกอบเป็นอาชีพ จะให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ รวมทั้ง เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยง-เลี่ยงความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ในการก้าวเข้าสู่การมีอาชีพอย่างเต็มตัวอีกด้วย
 
        รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า กิจกรรมสร้างโอกาส-ขยายตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้ง การให้คำปรึกษาในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ของธุรกิจแฟรนไชส์ จัดขึ้นครั้งแรก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 4 - 14 มิถุนายน 2563 โดยจำหน่ายผลไม้/สินค้าอุปโภค-บริโภคจากเกษตรกร เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการแฟรนไชส์โดยตรง จำนวนกว่า 20 บูธ (เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19) จึงขอเชิญชวนผู้บริโภค/ประชาชนทั่วไป ร่วมเลือกซื้อผลไม้และสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษ รวมทั้ง ขอคำปรึกษาจากธุรกิจแฟรนไชส์ได้ภายในงานฯ ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าว จะทยอยจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้ง ช่วยเหลือและสร้างโอกาสแก่ผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้มีอาชีพที่มั่นคง พร้อมก้าวเข้าสู่แวดวงธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประตูสู่ความสำเร็จของชีวิต ทำให้การดำรงชีพในระยะยาวมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น
 
         สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 e-Mail : e-commerce@dbd.go.th และ www.dbd.go.th #คนไทยไม่ทิ้งกัน
 
 *************************************
 
 ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                     ฉบับที่ 118 / วันที่ 5 มิถุนายน 2563