กรมพัฒน์ฯ ร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา ช่วย SME ไทยตั้งการ์ด เปิดพื้นที่ขายของสู้ศึกโควิด-19พบกันได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม ณ เซ็นทรัล พระราม 3

กรมพัฒน์ฯ ร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา ช่วย SME ไทยตั้งการ์ด เปิดพื้นที่ขายของสู้ศึกโควิด-19
พบกันได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม ณ เซ็นทรัล พระราม 3

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม กรมพัฒน์ สร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์และเครือข่าย MOC Biz Club มาเปิดร้านในพื้นที่ลานโปรโมชั่น ขนสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษมาจำหน่าย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์ และเจรจาธุรกิจได้ทันที ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน
 
          นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงาน กรมพัฒน์ฯ สร้างอาชีพ ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ว่า กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างโอกาสขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการในเครือข่าย MOC Biz Club ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เปิดพื้นที่ให้นำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และยังเป็นโอกาสให้กับผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ได้ รอง

          อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าของแฟรนไชส์หรือที่เรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวน 20 บูธ โดยจะแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เป็นธุรกิจขนาดแล็กและกลาง จึงมีขั้นตอนการทำธุรกิจไม่ซับซ้อน เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่เคยมีธุรกิจเป็นของตัวเองมาก่อน ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ให้สามารถตั้งตัวด้วยการลงทุนในระบบแฟรนไชส์ด้วยเงินจำนวนไม่มากให้สามารถประกอบอาชีพได้ทันที โดยมีธุรกิจประเภทต่างๆ มาให้เลือกสรร เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น มากไปกว่านั้นเจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซี (Franchisee) ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ลดความเสี่ยงและความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การมีพี่เลี้ยงจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้แม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายใหม่ในการก้าวเข้าสู่นักธุรกิจมืออาชีพอย่างเต็มตัวอีกด้วย

         นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการจากชุมชน MOC Biz Club เข้าร่วมจำนวน 20 บูธ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจผ่านการเชื่อมโยงระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตสร้างรายได้ที่ยั่งยืน สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ

         รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ผลไม้คุณภาพดีในราคาพิเศษ จากผู้ประกอบการจากชุมชน MOC Biz Club และผู้ประกอบการแฟรนไชส์โดยตรง รวมทั้งขอคำปรึกษาจากธุรกิจแฟรนไชส์ได้ภายในงาน และมั่นใจได้ว่ากิจกรรมฯ นี้จะให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการเว้นระยะห่างเพื่อรักษาความความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการช่วยกระตุ้นการซื้อขายภายในประเทศหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายในระยะ 4 รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างยั่งยืน

        สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 e-Mail : e-commerce@dbd.go.th และ http://www.dbd.go.th/

*************************************
 
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                         ฉบับที่ 133 / วันที่ 1 กรกฎาคม 2563