"จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร" โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารสถาบันการเงิน และหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564