ติดตามความคืบหน้า โครงการ "จับคู่กู้เงิน"

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามความคืบหน้าโครงการ "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับร้านอาหาร โดยมีผู้บริหารสถาบันการเงินเข้าร่วม​ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564