ผู้บริหาร Paypal ภูมิภาคเอเชียเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Mr. Steven Chan Head
of Asia-Pacific Government Relations and Public Policy ผู้บริหาร Paypal ภูมิภาคเอเชียและคณะ ในโอกาส
เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่
12 พฤษภาคม 2565