กรมพัฒน์ฯ จัดงาน Thailand e-Commerce Genius 2022 มอบรางวัลให้ 5 หัวกะทิต้นแบบผู้ประกอบการสินค้าชุมชนรุ่นใหม่แห่งปี

กรมพัฒน์ฯ จัดงาน Thailand e-Commerce Genius 2022

มอบรางวัลให้ 5 หัวกะทิต้นแบบผู้ประกอบการสินค้าชุมชนรุ่นใหม่แห่งปี

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจก 5 รางวัล และรางวัลสนับสนุนจาก Shopee และ Lazada ให้สุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปีที่พร้อมเป็นต้นแบบธุรกิจ มีช่องทางการตลาดออนไลน์และสินค้าชุมชนที่ โดดเด่น โดนใจผู้บริโภคในยุค New Normal มากที่สุด โดยเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมประกวดสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2022) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจและอีคอมเมิร์ซที่ร่วมกันเฟ้นหาอย่างเข้มข้น ก่อนนำความรู้และรางวัลไปการันตีธุรกิจบนโลกออนไลน์ต่อไป      

          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4 สิงหาคม 2564) กรมฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2022) ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 โดยในวันแรกเป็นการนำเสนอสินค้า (Pitching) จากผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 18 ราย จาก 3,108 รายทั่วประเทศ พร้อมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผู้ประกอบการสินค้าชุมชนกลุ่มนี้ต้องผ่านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) และหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ (Online Marketing Genius) พร้อมเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แบบตัวต่อตัว ทั้งด้าน Story Telling, Product Presentation และ Digital Marketing

          อธิบดี กล่าวต่อว่า ความท้าทายที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการเป็น Thailand e-Commerce Genius  คือ ผู้ประกอบการจะต้องผ่านขั้นตอนการนำเสนอสินค้าจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการธุรกิจและอีคอมเมิร์ซทั้ง 6 ท่านประกอบด้วย 1) นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2) นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Story Telling) 3) นายกุลวัชร ภูริชยวโรดม (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Product Presentation) 4) นายธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing) 5) นายไกรกิติ ทิพกนก (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Pitching) และ 6) นายอนุพงศ์ จันทร (ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce Business Plan)"

"โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจนได้รับรางวัลประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ คือ คุณนพสรณ์ พรทวีวัฒน์ จากแบรนด์ Bioveggie ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 150,000 บาท        รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ คุณไพรินทร์ อัศวทวีโชค จากแบรนด์ Rin ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คุณณัฐพัชร์ เจียรพินิจนันต์ จากแบรนด์พริกแกง ตราแม่น้อย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คุณยุรมาศ พิทักษ์วาวี จากแบรนด์ Wawee Tea และคุณพัชมนต์ สุวรรณแสงโรจน์ จาก แบรนด์ Mama Tales ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร นอกจากนี้ ยังมี e-Marketplace เจ้าใหญ่ที่เป็นพันธมิตรกับกรมฯ มอบรางวัลพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ Shopee มอบ 2 รางวัลคือ 1) SHOPEE Best Performance Award ผู้รับรางวัลได้แก่ คุณณัฐพัชร์ เจียรพินิจนันต์ จากแบรนด์พริกแกง ตราแม่น้อย จะได้รับพื้นที่พิเศษในการ โปรโมทร้านค้าบนไมโครไซต์ "สุขใจซื้อของไทย" และ SHOPEE FLASH SALE SLOT และ 2) SHOPEE Choice Award จำนวน 4 รางวัล ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือส่งเสริมการขาย (Special Voucher for Shop) มูลค่า 1,000 บาท ผู้รับรางวัลได้แก่ คุณนุจรินทร์ แตงอุไร จากแบรนด์ Cosmos And Harmony, คุณศริญญา สีแดง จากแบรนด์ Vocoa, คุณนิแย เจะอาแว จากแบรนด์ Mariam OCEAN และ คุณปิยมาศ นะแก้ว จากวิสาหกิจชุมชนพรุควนเคร็ง และรางวัล Lazada selected จาก Lazada จำนวน 3 รางวัล โดยมีโอกาสพิเศษได้ Lazada visit พร้อมรับของที่ระลึก รวมถึงร่วมพูดคุยกับ Head of Seller Operation แบบ exclusive ผู้รับรางวัลได้แก่     คุณไพรินทร์ อัศวทวีโชค จากแบรนด์ Rin, คุณยุรมาศ พิทักษ์วาวี จากแบรนด์ Wawee Tea และ คุณอนิรุทธิ์ รัศมีศรีตระกูล แบรนด์ HOMRAK

       อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า "กิจกรรมการประกวดสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2022) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกรมฯ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ ขยายช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ อีกทั้งผลักดันพลังสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการชุมชนคนรุ่นใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชนไทยเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป"

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

**********************************************

 

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                         ฉบับที่ 111 / วันที่ 4  สิงหาคม 2565