ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับสถาบันอาหาร

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับพร้อมร่วมหารือกับคุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ประเด็น แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับสถาบันอาหาร (National Food Institute : NFI) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจอาหาร โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารสถาบันอาหาร (NFI) เข้าร่วมหารือฯ ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565