กรมพัฒน์ฯ จับมือสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย มอบรางวัล Senior Care Business Quality Award 2022

กรมพัฒน์ฯ จับมือสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

มอบรางวัล Senior Care Business Quality Award 2022

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) มอบรางวัล Senior Care Business Quality Award 2022 การันตี 67 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ มีศักยภาพ มีมาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุได้ปฏิบัติเป็นแนวทางและเดินตามอย่างเข้มแข็ง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ (9 กันยายน 2565) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สมาคมการค้า และการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) จัดพิธีมอบรางวัล "Senior Care Business Quality Award 2022" ให้กับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ซึ่งผ่านการคัดเลือก และได้รับการการันตีจากสมาคมฯ ว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ มีมาตรฐานและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 67 ราย โดยธุรกิจที่ได้รับรางวัลในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุได้ปฏิบัติเป็นแนวทางและเดินตามได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศจุดหมายปลายทางของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับความนิยมจากนานาประเทศของการให้บริการด้านสุขภาพ ทำให้ธุรกิจบริการด้านสุขภาพต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาด "บริการสุขภาพ" หรือ "Health care" ถือเป็นธุรกิจที่น่าจับตาในเวลานี้ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจบริการด้านสุขภาพของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกับตลาดบริการด้านสุขภาพทั่วโลก การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนับเป็นโอกาสที่น่าสนใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับความต้องการ (Demand) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต

ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME จะต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาการให้บริการ และสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด รวมถึงต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ครบวงจร และสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน

นอกจากนี้ กรมฯ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย และบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน "100 - Year Happy Living Solution" ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2565 ณ ลานโปรโมชั่น         ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี ประกอบด้วย 1.บูธนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร อุปกรณ์การแพทย์ อาหาร นวัตกรรมการให้บริการเพื่อผู้สูงอายุ และบูธให้คำปรึกษาจากสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2.การสัมมนาสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเพื่อเตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ และเอกชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และประชาชนเข้าร่วมงานฯ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในยุคปัจจุบันที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเกิดขึ้นหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญต่อการนำเสนอบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเติบโต และแข่งขันได้ในทุกสภาวการณ์ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพราะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว อธิบดีกล่าวสรุป

ปัจจุบันมีธุรกิจธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จำนวน 585 ธุรกิจ มีมูลค่าทุนจดทะเบียน     รวมกว่า 3,099 ล้านบาท สร้างรายได้รวม จำนวน 797 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 46.78  โดยมีธุรกิจที่ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และยกระดับมาตรฐาน  การบริหารจัดการธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2554 - 2564 รวมจำนวน 1,260 ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข : 0 2547 5963 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

#PoweredBYDBD

********************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                   ฉบับที่ 128 /วันที่ 9 กันยายน  2565