ประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ ช่องทางบ้านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กรณีการพิจารณาเปิดใช้ประโยชน์ช่องทางบ้านสันต้นดู่ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โอกาสนี้ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM Conference Meeting) ด้วย ณ ห้องชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ.นนทบุรี