ขอเชิญร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม 2565