สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์หารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือร่วมกับ นายสุทธิชัย พนิตนรากุล นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA) คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประเด็น ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง แนะนำคณะผู้บริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยมี นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 16/1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565