100 ปี ร้อยใจพี่น้อง DBD

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมรองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน นายจิตรกร ว่องเขตกร นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฯ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบ 100 ปี (16 มกราคม 2566) แสดงถึงความผูกพันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรภายในกรมฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566