พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กับบริษัท ลาซาด้า จำกัด เพื่อร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน การบริหารจัดการธุรกิจ สร้างโอกาสการเติบโตบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์
ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี วันพุธที่ 18 มกราคม 2566