วิถีพุทธ วิถีไทย

นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ทำบุญใส่บาตร \'วิถีพุทธ วิถีไทย\' โดยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 ท่าน นายจิตรกร ว่องเขตกร และนายกำแหง กล้าสุคนธ์ เข้าร่วมพิธีฯ งานจัดขึ้น ณ ลานร่มไม้ประตู 1 กระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566