Thailand Franchise Award 2023

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023 การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 4 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ภายในงานมีเสวนาพิเศษ เรื่อง "7 เคล็ดลับ ยกระดับธุรกิจ พิชิต TFA" จากนักธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมแชร์ประสบการณ์และโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ โอกาสนี้ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมงาน งานจัดขึ้น ณ ห้อง Diamond Ballroom โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิสต์ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566