กรมพัฒน์ฯ เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ 'นักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE' รุ่นที่ 12ระเบิดพลังคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ไอเดียด้วยนวัตกรรม

กรมพัฒน์ฯ เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ 'นักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE' รุ่นที่ 12 ระเบิดพลังคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ไอเดียด้วยนวัตกรรม

        

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน Grand Opening Day พร้อมสัมมนา "ยกระดับธุรกิจไทยด้วยการสร้างสรรค์แบรนด์และนวัตกรรม SMEs ไทยไม่ธรรมดา (Not Normal) สร้างแบรนด์ สร้างนวัตกรรม" ภายใต้กิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) ปั้นนักธุรกิจให้เติบโตแบบมืออาชีพ ปูพื้นฐานความรู้การสร้างสรรค์กลยุทธ์ทำธุรกิจผ่านมุมมองความสำเร็จของ 3 กูรูด้านการตลาด ก่อนคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจเพียง 40 ราย จาก 200 กว่ารายทั่วประเทศ ต่อยอดเชิงลึกรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวพร้อมเป็นต้นแบบธุรกิจและรับสิทธิประโยชน์ดีๆ ต่อไป

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ว่า ในวันนี้ (15 มีนาคม 2566) กรมฯ ได้จัดงาน Grand Opening Day เปิดตัวกิจกรรม DBD-SPE รุ่นที่ 12 ภายใต้แนวคิด SPARK YOUR IDEA SPARK YOUR BUSINESS พร้อมจุดไอเดียธุรกิจสัมมนาเรื่อง "ยกระดับธุรกิจไทยด้วยการสร้างสรรค์แบรนด์และนวัตกรรม SMEs ไทยไม่ธรรมดา (Not Normal) สร้างแบรนด์ สร้างนวัตกรรม" ในปีนี้กรมฯ ได้มุ่งเน้นการกระตุ้นและสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ การสร้างตัวตนให้แบรนด์เป็น   ที่จดจำกับผู้บริโภค การพัฒนาสินค้า/บริการที่ตรงกับความต้องการของตลาดสมัยใหม่ และนำนวัตกรรมมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้พร้อมสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ     

อธิบดี กล่าวต่อว่า "งานสัมมนาในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนวัตกรรม     ทั้ง 3 ท่านมาเปิดมุมมองและแนวคิดการสร้างสรรค์แบรนด์ไทยให้ไม่ธรรมดา รวมถึงการวางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างรอบด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ท่านแรกคุณธนเดช กุลปิติวัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด ผู้นำสื่อนิตยสารการตลาดของเมืองไทยที่มาถ่ายทอดไอเดียการทำการตลาด และการสร้างแบรนด์ในยุคปัจจุบันที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันโลกอย่างรวดเร็ว คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ นักการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมของเอเชีย ปี 2563 1 ใน 10 Facebook Alpha Tester ของประเทศไทย และ LINE Certified Coach และยังเป็น CEO บริษัท สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ จำกัด เจ้าของแฟนเพจสินค้าเด็กยอดนิยม ซึ่งมาอัปเดตความรู้เรื่อง การทำการตลาดออนไลน์แบบครบทุกมิติ อาทิ เทรนด์การตลาดอะไรมาแรง อะไรที่ควรเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อยุคสมัย เจาะลึกเครื่องมือสำคัญทางการตลาดที่จะทำให้ธุรกิจสร้างยอดขายได้อย่างไม่ธรรมดา รวมถึงถ่ายทอดการสร้างเรื่องราว Content บนเพจจนมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คน และดร.จักรพล จันทวิมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นันยาง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ธุรกิจจำหน่ายรองเท้าชื่อดังที่อยู่คู่ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2496 (70 ปี) ที่ต้องพบกับปัญหาอุปสรรคในธุรกิจมากมาย จนมาถึงผู้บริหารรุ่น 3 ที่สามารถใช้นวัตกรรมมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างแบรนด์ให้เป็นที่นิยมกับผู้บริโภคได้ทุกยุคทุกสมัย ที่สำคัญสร้างกลยุทธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่จนประสบความสำเร็จสร้างยอดขายได้กว่า   ปีละ 5 พันล้านบาท ซึ่งการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดภาพความคิดที่ชัดเจน เห็นมุมมองใหม่ที่จะสามารถนำกลับไปพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม"

           "หลังจากที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการปูพื้นฐานความรู้เรื่องการใช้นวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกธุรกิจอย่างเข้มข้นจำนวน 40 ราย เพื่อต่อยอดไอเดียจากผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกในรูปแบบ Group Coaching จำนวน 54 ชั่วโมง และต่อยอดเชิงลึกรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว One on One Coaching เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อเรียนรู้และรับคำปรึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้ว ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 จะเป็นกิจกรรม Content Pitching : Business & Marketing Plan นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อ Business & Marketing Plan เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์พร้อมนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าของนักธุรกิจมืออาชีพ (DBD-SPE) ได้ จากนั้นจะคัดเลือกธุรกิจเพื่อเป็นต้นแบบนักธุรกิจที่ดี (The Best Practice) จำนวน 3 ราย        เพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ได้ศึกษาความสำเร็จ และได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ การเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน "Smart SME EXPO 2023" และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ  กรมฯ มั่นใจว่า 'นักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE' จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทยและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

 

#SuperDBD

***********************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                   ฉบับที่ 45  / วันที่ 15 มีนาคม 2566