พาณิชย์คุณธรรม จิตอาสา

นางรวีพรรณ ช้างเย้นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะข้าราชการ และบุคลากรกองกำกับบัญชีธุรกิจ ร่วมโครงการ 'พาณิชย์คุณธรรม หลักคุณธรรม 4 จิตอาสา' เลี้ยงอาหารกลางวันเแก่เด็กเล็กและเยาวชน พร้อมมอบเงินสมทบแก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566