ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 ท่าน คือ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ และ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รวมทั้ง คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโถง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566