พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 37(2/2566) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของทางภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมฯ เป็นการประชุมผ่าน  Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566